Tesařské práce

Krovy - výrobní postup

Před vlastní výrobou provádíme zaměření stavby a zpracujeme výkresovou dokumentaci pro výrobu a montáž krovu. Výkresy krovu se zhotovují jako prostorové a simulují konstrukci včetně detailů spojení. Používáme tradiční, klasické tesařské spoje - čepy, dlaby, kampy, rybiny, osedlání krokví, začepování sloupku do vaznice, předvrtání otvorů pro svorníky a závitové tyče.

Ozdobné prvky krovů jako jsou zakončení zhlaví krokví a vaznic, je možné navrhnout v mnoha variantách. Zároveň přesná počítačová simulace umožňuje perfektní provedení i těchto ozdobných prvků.

Nabídka tesařských prací:

montáže pergol, altánů
konstrukcí, arkýřů
bednění z prken
pobití z palubek
chemické moření vazeb např. BOCHEMIT, LIGNOFIT